Loading...
Instalacje elektryczne2018-12-10T10:48:04+00:00

Wykonujemy prace:

  • Budowa linii kablowych NN i SN

  • Oświetlenie uliczne, drogowe

  • Budowa linii napowietrznych NN i SN

  • Budowa stacji transformatorowych słupowych i kontenerowych.

  • Instalacje wewnętrzne podtynkowe

  • Awaryjne remonty linii średniego i niskiego napięcia

  • Instalacje odgromowe – piorunochrony, maszty, uziomy

  • Projektowanie i pomiary.

  • Pomiary instalacji elektrycznych